Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Феркаляк Василь Дмитрович

Начальник відділу фінансів, обліку та звітності

Освіта

У 2006 р. закінчив Інститут менеджменту та економіки "Галицька Академія" і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства".

Попередня діяльність

 • Економіст з фінансової роботи: Верховинської ЦРЛ, пізніше заступник головного лікаря з економічних питань Верховиської ЦРЛ.

Опис повноважень

 1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів), а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням програмного забезпечення.
 2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність в порядку, встановленому законодавством.
 3. Здійснює поточний контроль за - дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
 4. Здійснює поточний контроль за - складанням фінансової та бюджетної звітності, бюджетного законодавства та інших нормативно – правових актів щодо звітності розпорядників нижчого рівня.
 5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів
 6. Здійснює нарахування і виплату в строки, передбачені чинним законодавством, заробітної плати працівникам виконавчого апарату районної ради.
 7. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 8. Забезпечує інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та статей балансу.
 9. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання.
 10. Забезпечує - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; - достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
 11. Забезпечує - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 12. Забезпечує - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності.
 13. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо недостачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 14. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.
 15. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства, перевірок, облік доходів та видатків цільових коштів, на підставі діючого законодавства.
 16. Контролює ведення обліку наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальної громади та перебувають в управлінні сільської ради, а також майна, переданого в оренду.
 17. Забезпечує - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; - достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
 18. Забезпечує - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 19. Забезпечує - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, а також звітності.
 20. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо недостачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 21. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.
 22. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства, перевірок, облік доходів та видатків цільових коштів, на підставі діючого законодавства.
 23. Контролює ведення обліку наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальної громади та перебувають в управлінні сільської ради, а також майна, переданого в оренду.
 24. Бере участь у підготовці матеріалів на розгляд сесій, президії, постійних комісій районної ради.
 25. Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання, та використовування персональних даних у відповідності до чинного законодавства.
 26. Координує діяльність постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та використання майна спільної власності територіальної громади сіл.
 27. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення керівництва сільської ради відповідно до покладених завдань.
 28. Складання кошторисів доходів та видатків головного розпорядника, розпорядників, одержувачів бюджетних коштів бюджетних установ району, внесення пропозиції щодо їх змін у межах річних бюджетних призначень.
 29. Досягнення економії бюджетних коштів в діяльності розпорядників бюджетних коштів бюджетних установ.
 30. Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання їх кошторисів доходів та видатків.
 31. Панування витрат бюджетних установ сільської ради.
 32. Проведення перевірок бюджетних установ з питань витрачання бюджетних коштів, у межах наданих повноважень.
 33. Узагальнення матеріалів перевірок, надання пропозицій за їх результатами та доповідних записок.
 34. Здійснення керівництва фінансовим відділом, персональна відповідальність за виконання покладених на нього завдань, організацію та результатів діяльності, створення належних умов праці.
 35. Розподіл обов’язків між працівниками відділу фінансів та підготовка посадових інструкцій працівників відділу.
 36. Забезпечення перспективного та поточного планування роботи фінансового відділу, здійснення контролю за виконанням планів роботи фінансового відділу та звітування перед заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради, про виконання поставлених завдань та затверджених планів.
 37. Розроблення штатного розпису та кошторисів доходів і видатків усіх бюджетних установ що фінансуються з бюджету сільської роди, використання коштів у межах затвердженого кошторису, пропозицій щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з бюджету.
 38. Забезпечення своєчасної і якісної підготовки проектів розпорядчих актів, листів, довідок, відповідей на звернення громадян та інших документів.
 39. Здійснення особистого прийому громадян з питань, що належать до повноважень фінансового відділу, інших повноважень, визначених законодавством.
 40. Здійснювати заходи щодо реалізації державної політики з питань кадрової роботи, служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупційним проявам.
 41. Вести звітно-облікову документацію, готувати державну статистичну звітність з кадрових питань.
2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше