Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Іванюк Дмитро Іванович

Голова ТГ

Освіта

Базова вища за напрямом "Економіка і підприємництво" Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Попередня діяльність

 • Приватний підприємець: 10 років займався приватним підприємництвом з 2000 р. по 2010 р.
 • Відзнаки: Нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня,

Опис повноважень

 1. Голова сільської ради - здійснює загальне керівництво діяльністю сільської ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України "про місцеве самоврядування в Україні"; - представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та у зовнішніх відносин.
 2. - організовує роботу сільської ради та її виконавчого апарату, несе відповідальність за виконання своїх повноважень; - організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
 3. Спрямовує і координує діяльність - заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, секретаря сільської ради, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради;
 4. - головує на пленарних засіданнях ради; - вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
 5. - представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови та секретаря сільської ради; - вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури чисельності штатного розпису органів ради її виконавчого апарату;
 6. Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання - постійних комісій ради; - координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
 7. Призначає і звільняє - керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради; - керівників підприємства , установ, закладів, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади укладає та розриває з ними контракти ;
 8. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради - є розпорядником коштів передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату ; - підписує рішення ради, протоколи сесій ради ;
 9. Забезпечує роботу - з розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян; - забезпечує гласність у роботі ради та її органів , обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки;
 10. - координує розробку та реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку бюджету; - забезпечує розробку пріоритетних напрямків економічного, промислового розвитку та розвитку будівельної інфраструктури території;
 11. - звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади у сфері її інтересів, а також сільської ради та її органів; - звітує перед радою про свою діяльність, не менше одного разу на рік;
 12. - вирішує інші питання, доручені йому радою; - в межах своїх повноважень видає розпорядження;
 13. Координує роботу підрозділів виконавчого апарату - відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності; - управління територіального розвитку та благоустрою;
 14. Координує роботу щодо - виконання програм територіального, соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади ( ОТГ ); - складання і подання на затвердження сільською радою проекту бюджету ОТГ; - виконання бюджету та звітування про його виконання;
 15. Координує роботу щодо: - ефектного вико рискання бюджетних коштів; - здійснення радою повноважень щодо управління об’єктами комунальної власності ОТГ;
 16. Координує роботу постійних комісій сільської ради - з питань планування фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики; - з питань будівництва , земельних питань,охорони природи та сільського господарства; - з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва та сфери послуг;
 17. Голова при виконанні своїх обов’язків взаємодіє з - державними органами; - підприємствами; - керівництвом обласної та районної рад; - керівництвом обласної та районної державної адміністрацій; - управлінням Державної казначейської служби України у Івано-Франківській області; - управлінням фінансів райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Пов'язані документи

33-р
Про призначення відповідальної особи з питань безбар'єрності
Розпорядження голови
18.03.2024
73-р
Про внесення змін до розпорядження сільського голови
Розпорядження голови
08.05.2023
2-Р
Про скликання тринадцятої сесії сільської ради восьмого демократичного скликання
Розпорядження голови
13.02.2022
1-Р
Про скликання дванадцятої позачергової сесії сільської ради восьмого демократичного скликання
Розпорядження голови
12.02.2022
Про затвердження Положення про оренду комунального майна Білоберізької об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
09.10.2019
Про затвердження Положення про порядок закріплення майна комунальної власності Білоберізької сільської ради ОТГ на праві господарського відання або оперативного управління
Рішення сесій
09.10.2019
Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2022 роки
Рішення сесій
09.10.2019
Про затвердження Положення про порядок списання об'єктів комунальної власності Білоберізької об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
09.10.2019
Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Рішення сесій
29.09.2019
509/8-24/2019
Про внесення змін до Плану діяльності Білоберізької сільської ради ОТГ з підготовки регуляторних актів на 2019 рік
Рішення сесій
22.09.2019
503/8-24/2019
Про затвердження умов концесійного конкурсу, конкурсної документації та оголошення конкурсу на передачу в концесію об'єкту, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Білоберізької ОТГ
Рішення сесій
22.09.2019
203/8-11/2017
Про затвердження положення про наглядову раду комунального підприємства Білоберізькій об'єднаній територіальній громаді
Рішення сесій
24.07.2019
202/8-11/2017
Про затвердження Порядку запобіганння та врегулювання конфлікту інтересів у Білоберізькій сільській раді ОТГ та її виконавчих органів
Рішення сесій
24.07.2019
201/8-11/2017
Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування
Рішення сесій
24.07.2019
476/8-23/2019
Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Білоберізької сільської ради ОТГ
Положення
07.07.2019
482/8-23/2019
Про встановлення на території Білоберізької сільської ради ОТГ транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2020 рік
Рішення сесій
07.07.2019
480/8-23/2019
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік
Рішення сесій
07.07.2019
478/8-23/2019
Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності на території Білоберізької сільської об'єднаної територіальної громади в 2020 році
Рішення сесій
07.07.2019
477/8-23/2019
Про встановлення єдиного податку за провадження окремих видів підприємницької діяльності на території Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області
Рішення сесій
07.07.2019
476/8-23/2019
Про встановлення плати за землю на 2020 рік
Рішення сесій
07.07.2019
/8-24/2019
Про затвердження умов концесійного конкурсу, конкурсної документації та оголошення конкурсу на передачу в концесію об’єкту, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Білоберізької ОТГ
Рішення сесій
03.07.2019
445/8-21-2/2019
Про план соціально-економічного і культурного розвитку Білоберізької сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік
Рішення сесій
24.03.2019
418/8-21-1/2019
Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
24.02.2019
419/8-21-1/2019
Про затвердження Положення про громадські слухання на території Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Верховинського району ІваноФранківської області
Рішення сесій
24.02.2019
427 /8-21-1/2019
Про затвердження Положення про туристичний збір в новій редакції
Рішення сесій
24.02.2019
415 /8-20-2/2018
Про встановлення надбавок та преміювання сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Рішення сесій
01.01.2019
414 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства
Рішення сесій
01.01.2019
413 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам
Рішення сесій
01.01.2019
412 /8-20-2/2018
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
Рішення сесій
01.01.2019
411 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку детального плану території села Барвінків для будівництва та обслуговування господарських будівель та споруд
Рішення сесій
01.01.2019
410/8-20-2/2018
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів
Рішення сесій
01.01.2019
409 /8-20-2/2018
Про вилучення земельної ділянки в с. Хороцеве
Рішення сесій
01.01.2019
408 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам
Рішення сесій
01.01.2019
407 /8-20-2/2018
Про вилучення земельної ділянкив с. Хороцеве
Рішення сесій
01.01.2019
406 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
Рішення сесій
01.01.2019
405 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
Рішення сесій
01.01.2019
403/8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
Рішення сесій
01.01.2019
402 /8-20-2/2018
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
Рішення сесій
01.01.2019
401 /8-20-2/2018
Про вилучення земельної ділянки в с. Хороцеве
Рішення сесій
01.01.2019
400 /8-20-2/2018
Про надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд
Рішення сесій
01.01.2019
399 /8-20-2/2018
Про вилучення земельної ділянки в с. Устеріки
Рішення сесій
01.01.2019
398 /8-20-2/2018
Про вилучення земельної ділянки в с. Устеріки
Рішення сесій
01.01.2019
395 /8-20-2/2018
Про затвердження проекту детального плану території в с.Устеріки Верховинського району
Рішення сесій
01.01.2019
396 /8-20-2/2018
Про надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих в АТО
Рішення сесій
01.01.2019
394/8-20-2/2018
Про затвердження фінансового Плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Білоберізька АЗПСМ» Білоберзької сільської ради ОТГ
Рішення сесій
01.01.2019
392 /8-20-2/2018
Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь Білоберізької ОТГ » на 2019 рік
Рішення сесій
01.01.2019
№ 393 /8-20-2/2018
Про затвердження Програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей
Рішення сесій
01.01.2019
391 /8-20-2/2018
Про затвердження програми по приписці та призову на строкову Військову службу на 2019 рік
Рішення сесій
01.01.2019
390 /8-20-2/2018
Про затвердження Програм «Підтримка розвитку спорту на території Білоберізької ОТГ
Рішення сесій
01.01.2019
389 /8-20-2/2018
Про затвердження Програми «Інформаційно-аналітичної роботи, протидії проявам терористичного характеру на об’єктах критичної інфраструктури, організованій злочинній діяльності та корупції на території Білоберізької ОТГ та Верховинського району на 2019 рік»
Рішення сесій
01.01.2019
388/8-20-2/2018
Про внесення змін до сільського бюджету на 2018 рік.
Рішення сесій
01.01.2019
387 /8-20-2/2018
Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Білоберізької сільської ради ОТГ
Рішення сесій
01.01.2019
386/8-20-2/2018
Про затвердження Положення про порядок надання в оренду земельних ділянок
Рішення сесій
01.01.2019
385 /8-20-2/2018
Про затвердження Програми економічного розвитку та плану заходів Білоберізької ОТГ на період 2018-2020 р.р.
Рішення сесій
01.01.2019
384/8-20-2/2018
Про затвердження Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Білоберізької сільської ради ОТГ з питань господарської діяльності
Рішення сесій
01.01.2019
383 /8-20-1/2018
Про внесення змін в рішення сімнадцятї сесії восьмого демократичного скликання Білоберізької сільської ради ОТГ № 326 /8-17/2018 від 20 червня 2018 року
Рішення сесій
19.12.2018
382 /8-20-1/2018
Про затвердження плану діяльності Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади Верховинського району Івано – Франківської області з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Рішення сесій
19.12.2018
380/8-20-1/2018
Про затвердження Статуту КНП «БІЛОБЕРІЗЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ» БІЛОБЕРІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ в новій редакції.
Рішення сесій
19.12.2018
369 /8-19/2018
Про розгляд клопотання ТОВ «Теплодарський енергетичний парк».
Рішення сесій
24.09.2018
339 /8-17/2018
Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території Білоберізької сільської об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
24.06.2018
4
Розпорядження про скликання п'ятнадцятої сесії сільської ради восьмого демократичного скликання
Розпорядження голови
31.01.2018
251/8-13-1/2017
Про Бюджет участі Білоберізької ОТГ
Рішення сесій
30.11.2017
257/8-13-1/2017
Про сільський бюджет ОТГ на 2018 рік
Рішення сесій
30.11.2017
253 /8-13-1/2017
План діяльності Білоберізької сільської ради об'єднаної територіальної громади
Рішення сесій
30.11.2017
171/8-10-1/2017
Створення місцевої комісії Білоберізької сільської ради ОТГ з питань техногенно-екологічної безпеки
Рішення сесій
31.05.2017
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше